Kết nối

Số KH Quan Tâm

Tổng lượt truy cập

  • 6
  • 2
  • 5
  • 5
  • 7
  • 6

Số người đang xem

  • 8
  • 7

Việc Làm Toàn Thời Gian

☺ Lý Lịch Nhân Viên Giúp Việc Đất Việt Xanh : 
 
– Nguồn gốc: Đảm bảo rõ ràng, trong sáng, có giấy chứng nhận của địa phương.
 
– Sức khỏe: Đảm bảo sức khỏe lao động, có giấy xác nhận bởi bệnh viện do Bình Minh chỉ định.
 
– Tính cách: Đảm bảo thật thà, tận tụy, thân thiện đối với khách hàng.
 
– Khả năng: Có kinh nghiệm hoặc được đào tạo để làm tốt việc chăm sóc người già, người cao tuổi